free bootstrap theme

PRO LINK d.o.o.

Osnovano 04.04.2004. godine

Delatnost našeg privrednog društva se prevashodno bazira na oblast telekomunikacija u okviru koje se bavimo izgradnjom telekomunikacionih pristupnih mreža, međumesnih magistralnih i međunarodnih pravaca optičkih kablova, kablovske TT kanalizacije, koaksijalne mreže za potrebe izgradnje kablovskih distributivnih sistema (KDS).

NAŠE USLUGE

Bavimo se izvođenjem građevinskih i montažnih radova za potrebe polaganja telekomunikacionih kablova u pristupnim mrežama (bakarni i optički kablovi).
Posedujemo svu neophodnu mehanizaciju potrebnu za postavljanje betonskih stubova. Bavimo se montažnim radovima na polaganju i uvlačenju kablova, postavljanju izvodno-razvodnih ormana za podzemnu razvodnu mrežu, izradom nastavaka na svim tipovima bakarnih kablova, izradom protokola merenja i izradom tehničke dokumentacije izvedenog stanja.

 • Projektovanje
 • Montaža
 • Dokumentacija
 • Rešenja

SERTIFIKATI

U skladu sa strategijom razvoja kompanije „PRO LINK” d.o.o. Stara Pazova, uveden je integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i to: Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom; SRPS ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i SRPS OHSAS 18001:2008 - sistem menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu kao i sistem upravljanja bezbednošću informacijama u skladu sa zahtevima međunarodnog standarsa ISO/IEC 27001:2013.


Sertifikati se odnose na delatnost izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova, hidrotehničkih objekata, spoljne vodovodne i kanalizacione mreže, kolektora, crpnih stanica, elektro-energetskih instalacija i objekata, grubi građevinski radovi i završni radovi u građevinarstvu, izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja.


Svi zaposleni i podizvođači privrednog društva „PRO LINK” d.o.o. Stara Pazova su obavezni da se u svakodnevnom poslovanju pridržavaju propisanih standarda.

LICENCE

„PRO LINK” d.o.o. Stara Pazova je od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobilo licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja i to:

П150E3: projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja

П151E3: projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave

И150E3: izvođenje radova na objektima elektronske komunikacije, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja

И151Е3: izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave


Posedujemo i licencu programskog paketa INOVA TeleCAD-GIS.

REFERENCE

Za potrebe investitora "Telekom Srbija" Ad iz Beograda izvodimo radove na održavanju postojeće TT mreže i radove na investicionoj izgradnji nove optičke i bakarne TT mreže na području Beograd, Čačak, Užice, Novi Sad, Kragujevac od 2004.godine:
 • 2020

  Huawei Technologies d.o.o. Beograd

  Izvođenje radova na izgradnji distributivnog dela optičke pristupne mreže za elektronske komunikacije FTTH Karaburma klaster 4

 • 2020

  Telekom Srbija a.d.

  Radovi na izgradnji optičkog kabla Surčin -Jakovo
  Radovi na izgradnji optičkog kabla Čačak-Avladžinica

 • 2019

  Huawei Technologies d.o.o. Beograd

  Izvođenje radova na izgradnji distributivnog dela optičke pristupne mreže za elektronske komunikacije FTTH Krunski Venac klaster 3

 • 2019

  Telemark Systems d.o.o. Čačak

  Radovi na izgradnji kablovsko distributivne mreže (HFC i GPON)-građevinski i montažni radovi, održavanje i rekonstrukcija mreže

 • 2019

  Telekom Srbija a.d.

  Izvođenje radova na izgradnji OM METRO MEREŽA -AVLADŽINICA-JEZDINSKO POLJE,OK ČAČAK-KONJEVIĆI i OK KRALJEVO3-ČAČAK 
  Radovi na izradnji optičkog kabla OK mIPAN "NIS Mrčajevi-Bresnica" 
  Radovi na izgradnji optičkih kablova transportne mreže na objektu OK Beli Potok-Ripanj

 • 2018

  Huawei Technologies d.o.o. Beograd

  Izvođenje radova na izgradnji distributivnog dela optičke pristupne mreže za elektronske komunikacije FTTH Čačak klaster 1,2,3 i 4,Užice klaster 1,2,3,4,5,6 i 7, Konjarnik klaster 4 i 6

 • 2018

  Telekom Srbija a.d.

  Radovina izgradnji kablovskih pristupnih i transportnih mreža na području Beograda - ATC Kaluđericai ATC Jajinci
  Radovi na izgradnji privodnih optičkih kablova za povezivanje LTE baznih stanica na području Beograda

 • 2017

  Huawei Technologies d.o.o. Beograd

  Izvođenje radova na izgradnji distributivnog dela optičke pristupne mreže za elektronske komunikacije FTTH Zemun klaster 6, Bežanija klaster 1

 • 2017

  Telekom Srbija a.d.

  Radovi na izgradnji kablovskih pristupnih i transportnih mreža Ok mIPAN Senjak

 • 2016

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja kablovskih pristupnih i transportnih mreža, PM i OK za mIPAN-ove Mosorska 4 i 5 i Konstantina Filozofa 8

 • 2016

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM i OK za mIPAN Krnjača 2,4,9,20 i 21 - IJ Beograd

 • 2016

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM mIPAN Železnički most i OK mIPAN Železnički most (NR 1-mIPAN Železnički most)

 • 2016

  Putevi Srbije JP

  Izgradnja kablovske infrastrukture za potrebe SMUSA - zona obilaznica Beograda

 • 2016

  Putevi Srbije JP

  Integracija spoljašnje komunikacione mreže ITS sistema - Faza I

 • 2016

  Beogradski vodovod i 
  kanalizacija JKP

  Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naseljima Stepojevac i Vrbovno - Distributivna mreža uz Ibarsku magistralu u Vrbovnu L=900m i 1400m cevovoda u Vrbovačkoj ulici od Ibarske magistrale do škole

 • 2016

  Beogradski vodovod i 
  kanalizacija JKP

  Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naseljima Stepojevac i Vrbovno - Distributivna mreža u naselju Vrbovno (prsten) od škole do kraja naselja L=4600m

 • 2015-2016

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja OK Novo Miloševo-I3 Novo Miloševo, OK Rusko Selo - Nova Crnja sa privodom za Tobu i OK privod za Banatsko Višnjićevo

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja OK NR - OK Bajina Bašta-Skelani-Perućac, ATC Perućac

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja OK Vojka - Krnješevci - NR-12 I na MOK Novi Beograd - Rumska petlja

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM i OK za mIPAN Granice 1-5 - IJ Beograd

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM Belo Blato i Farkaždin - IJ Zrenjanin

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM i OK za IPAN Stara industrijska zona 1 i 2 u Kikindi

 • 2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja PM i OK za 8 IPAN Bocke - IJ Novi Sad

 • 2015

  ATM BG d.o.o.

  Izgradnja primarne, podzemne razvodne, nadzemne razvodne mreže i TTK na relaciji Gilje - Ćuprija - Paraćin

 • 2014-2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja kablovskih pristupnih i transportnih mreža na teritoriji
  IJ Čačak (OK za mIPAN Sajmište 1 i PM za mIPAN Sajmište 1)

 • 2014-2015

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja optičkog kabla Loznica- Zavlaka

 • 2014

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja optičkog kabla Guberevac - Babe

 • 2014

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja pristupne mreže na području mIPAN Belica 2 No1, No2 i No3, mIPAN Belica 4 No1 i No2 - IJ Jagodina

 • 2014

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja optičkog kabla na relaciji Takovo - IPAN Gornji Branetići (sa privodima za IPAN-ove Vrnčani, Lokve, Ozrem i Donji Branetići)

 • 2013

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja telekomunikacione kanalizacije i pristupne mreže na području ATC Mirijevo No10, No13 i No15, MSAN Kaluđerica, IS Kluz No8 i MSAN Medaković III No1 - IJ Beograd

 • 2012

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja privodnog OK za baznu stanicu BGQ 174- Diplomatska kolonija

 • 2012

  Telekom Srbija a.d.

  Izgradnja TTK i PM u ulici Grge Andrijanovića - ATC Krnjača

 • 2012

  Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova JP

  Izgradnja TT mreže u bloku 9a i bloku 25 u Novoj Pazovi

Pro Link d.o.o.

Pišite nam ili nas posetite

Radnim danima od 8:00 do 16:00

E-mail: prolink@mts.rs
Telefoni: +381 22 315 639, +381 22 311 062
Fax: +381 22 315 898
Svetosavksa 9,, 22300 Stara Pazova